Back to top

海德花苑一期

推广名:海德花苑
东至机场路,西至洪塘中路,南至规划路,北至规划路
宁波银亿世纪投资有限公司

最新许可日期:2010-08-24

预售许可:江北北区房预许字(2010)第004号
咨询电话:87347722

项目许可证

许可证号 许可日期 住宅备案售价区间 备案均价 可售套数 销售进度 链接
江北北区房预许字(2010)第004号 2010-08-24 1171
江北北区房预许字(2013)第001号 2010-08-24 407

户型介绍

暂无任何户型介绍信息

项目介绍

本项目由高层和多层组成

数据汇总

111949.8㎡
许可面积
86161.6㎡
已售面积
6561.9㎡
已售(非住宅)面积
79599.7㎡
已售(住宅)面积
25788.2㎡
当前可售面积
22455.2㎡
当前(住宅)可售面积
1578
许可套数
1160
已售套数
514
已售(非住宅)套数
646
已售(住宅)套数
418
当前可售套数
156
当前(住宅)可售套数

楼栋信息

10号楼
6层
总层数
27
许可套数
23
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
8号楼
6层
总层数
29
许可套数
23
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
14号楼
6层
总层数
31
许可套数
22
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
5号楼
6层
总层数
29
许可套数
23
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
15号楼
6层
总层数
25
许可套数
22
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
7号楼
6层
总层数
28
许可套数
22
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
16号楼
18层
总层数
74
许可套数
70
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
12号楼
6层
总层数
19
许可套数
19
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表
2号楼地下室汽车库
1层
总层数
639
许可套数
400
已销售套数
400
已销售非住宅套数
查看楼盘表
18号楼
11层
总层数
28
许可套数
22
已销售套数
0
已销售非住宅套数
查看楼盘表

页面